Kinderen met leermoeilijkheden

 

De Kernvisie methode is geschikt voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar, die moeite hebben met leren. En dan met name met het automatiseren van het alfabet, de rekentafels en spellingsregels. Het is daarom ook erg geschikt voor kinderen met dyslexie en/of dyscalculie.

Niet iedereen denkt en leert op dezelfde manier. Er zijn 4 denksystemen: visueel (in beelden), auditief (in geluiden), kinesthetisch (op basis van het gevoel) en digitaal (door te beredeneren). Iedereen gebruikt al deze denksystemen, maar we hebben daar wel een voorkeur in. 

Als een kind in meer of mindere mate visueel en kinesthetisch is ingesteld, dan heeft het een andere manier van denken. Daardoor sluit de informatie die ze op school krijgen, niet goed aan op de manier waarop ze werken en leren. Het zijn beelddenkers; ze denken in beelden en gebeurtenissen. Ze kunnen daarom heel goed informatie in beelden opslaan. 

Vaak kun je deze kinderen herkennen aan een aantal van de volgende kenmerken:

-is creatief

-ziet veel oplossingen

-heeft een levendige fantasie

-ziet wat er niet klopt in een totaal beeld 

-is erg enthousiast

-raakt geblokkeerd onder tijdsdruk

-leert door te doen en te kijken

-bekijkt graag hoe iets werkt

-wil weten waarom iets geleerd moet worden

-weet het antwoord zonder dat uit te kunnen leggen

-is snel afgeleid

-kan heel wisselend presteren

-is een laatbloeier

-heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel

-is gevoelig voor sfeer

-is gevoelig voor kritiek

-heeft slecht tijdsbesef

-is slecht in het onthouden van namen

-heeft een goed oriëntatievermogen

-herkent plekken waar ze slechts één keer geweest zijn