Voordelen van de Kernvisie methode

 

Ik wil hier nog even kort ingaan op een aantal voordelen van deze methode. Deze zijn als volgt:

-de aanpak is anders en richt zich op de sterke kanten van het kind

-het is minder intensief dan andere methodes, doordat er eens in de 3 weken een sessie is en de totale behandelduur veel korter is. Het is mogelijk om binnen kortere tijd, met minder inspanning een beter resultaat te behalen

-je kunt er meteen al mee beginnen en kijken of het werkt. Er is geen voortraject nodig, wat bij de reguliere dyslexiebehandeling wel het geval is. Dan ben je zo 1,5 tot 2 jaar verder en is het nog afwachten of je voor een vergoed traject in aanmerking komt

-door eerder te starten, kun je achterstanden en bijkomende sociaal-emotionele problemen beperken en/of voorkomen

-onder bepaalde voorwaarden wordt de Kernvisie methode vergoed vanuit de Jeugdzorg; dit indien er sprake is van sociaal emotionele problemen (faalangst/negatief zelfbeeld e.d.) ten gevolge van de leerproblemen

Steeds meer scholen, onderwijzers, intern begeleiders en remedial teachers gaan deze methode (ook) gebruiken. Dit omdat blijkt dat er best veel kinderen zijn bij wie de reguliere methodes niet goed aanslaan. Verwacht wordt dat dit voor steeds meer kinderen gaat gelden. Want door tv, computer, ipad en dergelijke wordt het beelddenken steeds meer gestimuleerd, waardoor meer kinderen de aansluiting met het onderwijs gaan missen.