De Kernvisie methode

 

De Kernvisie methode is een methode om kinderen op een andere wijze te laten leren en bestaat uit 2 onderdelen:

Het toepassen van de methode

Rechtsgeoriënteerde denkers leren vanuit het overzicht, het grote beeld. Ze kunnen goed verbanden leggen en leren het beste door deze verbanden te zien. Doordat ze visueel sterk zijn kunnen ze bijvoorbeeld gemakkelijk hele woordbeelden in hun geheugen opslaan. 

Het kind wordt geleerd om een woordbeeld in het lange termijngeheugen te plaatsen. Als het er eenmaal goed in zit, dan kunnen ze dit blijvend reproduceren. Dit vergemakkelijkt zowel het schrijven als het lezen van deze woorden.

Als wij (volwassenen) schrijven, zijn we niet met de letters en spellingsregels bezig. We schrijven automatisch en fouten herkennen we omdat het geschreven woordbeeld niet overeenkomt met het woordbeeld in ons hoofd. Pas bij twijfel, gaan we regels toepassen. Deze kinderen missen dat juiste woordbeeld in hun hoofd om mee te vergelijken.

Daarnaast wordt er veel gewerkt met verbanden. Daardoor hoeft niet elk woord opgeslagen te worden; ze herkennen snel wanneer iets eenzelfde woordgroep betreft. Met rekenen wordt de nadruk gelegd op de verbanden tussen de cijfers onderling om de optelsommen (tot 20) en de tafels te automatiseren. 

Verder behandelt de methode nog zaken als klokkijken, begrijpend lezen, topografie en het maken van mindmaps. Het kan ook gebruikt worden voor het leren van woordjes in andere talen. 

 

Het aanpakken van sociaal-emotionele problemen

Kinderen met leerproblemen hebben vaak last van belemmerende overtuigingen ("Ik kan het toch niet/Ik ben dom") en ontwikkelen zo een negatief zelfbeeld.  Vaak ontstaan er ook klachten als faalangst, buik-, hoofdpijn, het niet naar school willen en slecht slapen. Als dit het geval is, dan moet dit aangepakt worden om de kinderen weer te kunnen laten leren. De methode biedt onder andere hulp bij het ombuigen van negatieve gevoelens en belemmerende overtuigingen. Daarnaast richt het zich ook op de motivatie, concentratie en ontspanning.