Verschillende denkwijzes

 

Niet iedereen denkt en leert op dezelfde manier. Er zijn 4 denksystemen: visueel (in beelden), auditief (in geluiden), kinesthetisch (op basis van het gevoel) en digitaal (door te beredeneren). Iedereen gebruikt al deze denksystemen, maar heeft daar wel een voorkeur in.

Er wordt onderscheid gemaakt in links- en rechtsgeoriënteerde denkers. Dat we dit zo noemen, heeft te maken met de denkgebieden in de linker- en rechterhersenhelft. In de linkerhersenhelft zitten woorden en cijfers, het beredeneren, volgorde, logica en details. De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, muziek, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, kleur en gevoel.

Kinderen met leerproblemen zijn vaak rechtsgeoriënteerde denkers en hebben een voorkeur om visueel (in beelden) en kinesthetisch ( met hun gevoel) te denken. Dit terwijl het onderwijs juist digitaal en auditief is ingesteld (= links georiënteerd). Dit zorgt ervoor dat het onderwijs niet aansluit op de denkwijze van deze kinderen.

Deze kinderen hebben een talent waarvan ze gebruik kunnen maken, namelijk het beelddenken. Zij kunnen "plaatjes" maken van informatie en deze opslaan in het lange termijngeheugen. De Kernvisie methode biedt de informatie zo aan dat deze gemakkelijk opgenomen kan worden via de rechterhersenhelft. Dan blijken veel van deze kinderen wél te kunnen automatiseren.

Iedereen wordt trouwens als “beelddenker” geboren. In de loop van de basisschool ontwikkelen de meeste kinderen het taaldenken (denken in woorden en begrippen). Een deel van de mensen blijft voorkeur houden voor het beelddenken. Deze voorkeur is aangeboren en meestal erfelijk bepaald.