Wat wil ik 

 

Allereerst wil ik natuurlijk zoveel mogelijk kinderen met leermoeilijkheden laten ervaren dat ze op een andere manier wél kunnen leren. Zodra ze zich de methode eigen hebben gemaakt, kunnen ze het geleerde op allerlei vlakken zelf toepassen en hebben ze hier voor de rest van hun leven profijt van. Hierdoor krijgen ze weer plezier in het leren, komen ze beter in hun vel te zitten en zal hun zelfvertrouwen groeien. Ik gun namelijk ieder kind een plezierige en leerzame schoolperiode.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat ouders weten dat er meerdere manieren zijn om leermoeilijkheden op te lossen. Vaak wordt er vanuit school geadviseerd om remedial teaching te doen. Dingen worden dan herhaald en weer op eenzelfde manier als op school geoefend.

Echter een deel van de kinderen blijkt informatie op een andere manier te verwerken, waardoor dit niet aanslaat. Waarom zou je dan niet verder kijken naar andere oplossingen. De Kernvisie methode is daar één van. 

Ik wil dat ouders goed en volledig geïnformeerd zijn, voordat ze bewust een keuze maken welke soort behandeling ze kiezen. Dit omdat het vaak heel intensieve en langdurige behandelingstrajecten zijn. Ook deze methode verdient het om als mogelijke oplossing naar voren te komen. 

Ben je van mening dat meer ouders dit moeten weten, dan waardeer ik het als je hen hierop wijst. Dan kunnen we er samen voor zorgen dat deze methode meer bekendheid krijgt!